Kwaliteitsregister

Ik sta ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Nederlands Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.
Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in dit register moeten aan de volgende criteria voldoen:
  1. Ingeschreven staan in het BIG register (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
  2. Deelname klachtenregeling KNGF
  3. Verplichte scholing
  4. Behalen studiepunten door na- en bijscholing
  5. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF
  6. Werken conform de KNGF richtlijnen
  7. Voldoen aan werkeis

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, dan zou het het mooiste zijn om dit direct met mij te bespreken. Is er geen bevredigende oplossing dan kunt u terecht bij: Centraal Bureau fysiotherapie, klachtencommissie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, E-mail: klacht@kngf.nl.